Giấy phép sản xuất để Bắt đầu

Thỏa thuận cấp giấy phép sản xuất là một tài liệu quan trọng mà bạn cần cho doanh nghiệp của mình. Sau khi một nhà phát minh cấp bằng sáng chế cho một sản phẩm, hành trình bắt đầu để đưa sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng. 3 phút đọc

Giấy phép sản xuất để Bắt đầu

Giấy phép có thể được thiết lập theo ba cách:

  • Giấy phép duy nhất
  • Không độc quyền
  • Giấy phép độc quyền

Giấy phép độc quyền cung cấp cho người được cấp phép toàn quyền đối với một sản phẩm và người cấp phép không thể bán quyền cho các nhà sản xuất khác. Giấy phép không độc quyền có nghĩa là người cấp phép có thể bán giấy phép không độc quyền cho nhiều nhà sản xuất khác tùy ý. Giấy phép độc nhất cho phép người cấp phép có cơ hội tự sản xuất và bán, nhưng họ không thể cấp giấy phép sản xuất cho bất kỳ bên nào khác.

Sử dụng nhãn hiệu

Nhãn hiệu bao gồm một nhãn hiệu hoặc thiết bị hữu hình làm cho nó khác biệt với các doanh nghiệp khác. Bạn có thể đăng ký nhãn hiệu thông qua Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Nhãn hiệu bao gồm những điều sau đây:

  • Biểu trưng
  • Từ ngữ
  • Đồ họa

Nếu các nhãn hiệu đang được sử dụng , bạn nên bao gồm phần kiểm soát chất lượng trong thỏa thuận. Điều này đảm bảo rằng nhãn hiệu không bị thay đổi theo cách không còn giống với sản phẩm của người cấp phép. Các điều khoản phải được tạo ra để người cấp phép phê duyệt tài liệu tiếp thị hoặc bao bì để đảm bảo nhãn hiệu vẫn không bị thay đổi.

Chúng tôi xin giới thiệu về trang chủ : Dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương chuyên nghiệp tại việt nam

Phần tiền bản quyền

Nếu bạn sử dụng hệ thống tiền bản quyền, điều này đảm bảo tiền bản quyền cho một số tiền xác định. Người được cấp phép tạo ra sự khác biệt nếu không đạt được mức tối thiểu. Hơn nữa, quyền kiểm toán cũng nên được bổ sung. Điều này cho phép người cấp phép có cơ hội xem qua hồ sơ của người được cấp phép để đảm bảo các khoản chi tiêu và tiền bản quyền phù hợp với thỏa thuận .

Khi bao gồm các điều khoản khác nhau trong một thỏa thuận, hãy ghi nhớ nội dung sau:

  • Tên thương hiệu: Theo quy định này, bạn sẽ chèn tên được liên kết với tài sản trí tuệ.
  • Kiểu dáng: Điều này có nghĩa là bất kỳ thiết kế nào do người cấp phép chuẩn bị và tạo ra mà người được cấp phép có thể sản xuất.

Đăng kí

Điều lệ Khách hàng  quy định rằng phê duyệt tạm thời sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 4 tuần sau khi nhận được thông tin đầy đủ. Sau khi nhận được thư chấp thuận tạm thời, công ty đăng ký sẽ cần cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết để có được giấy phép sản xuất.

Tổng kết

Tóm lại khi đọc hợp đồng, hãy đảm bảo rằng bạn biết bạn được phép sử dụng sản phẩm ở đâu. Thông thường, bạn chỉ có thể được phép sử dụng một sản phẩm trong một số chỉ định nhất định , chẳng hạn như thành phố hoặc quốc gia. Việc không tuân thủ quy định này có thể dẫn đến vi phạm thỏa thuận và có thể có hành động pháp lý và / hoặc thu hồi giấy phép sản xuất .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *