Kỹ sư giám sát xây dựng là gì? công việc thế nào

Kỹ sư giám sát xây dựng là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến xây dựng hoặc bảo trì một công trình xây dựng. Họ cũng có thể tham gia vào quá trình lên ý tưởng cho một dự án xây dựng và giám sát việc thực hiện dự án đó.

Kỹ sư giám sát xây dựng là gì?

Như đã nói ở trên, kỹ sư giám sát xây dựng là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trên công trường. Họ hướng dẫn, phân công công việc cho công nhân; điều phối thiết bị, nguyên vật liệu; … để đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Họ đồng thời đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên công trình thông qua công tác giám sát, quản lý và hướng dẫn các quy tắc an toàn cho công nhân.

Kỹ sư giám sát xây dựng thường phải làm việc tại các công trường xây dựng, thường xuyên di chuyển giữa các công trình và văn phòng, trụ sở chính của công ty. Họ cũng sẽ phải có mặt bất cứ khi nào được yêu cầu hoặc khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Giám sát thi công công trình xây dựng:

Giám sát thi công công trình xây dựng được thực hiện bởi bởi chủ đầu tư (nếu đủ điều kiện năng lực) hoặc tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực (được chủ đầu tư thuê). Dù chủ thể nào thực hiện giám sát thì việc tuân thủ các quy định pháp luật về nội dung giám sát là điều đương nhiên, tuy nhiên, giám sát thi công của chủ đầu tư có thể sẽ rộng hơn, chủ đầu tư hoàn toàn có thể thuê tổ chức giám sát một trong các nội dung luật định mà không bắt buộc phải thuê trọn gói.

Nội dung thực hiện giám sát thi công công trình xây dựng được quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, cụ thể:

– Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Hiểu đúng giám sát xây dựng là gì?

Nếu bạn đang thắc mắc giám sát thi công xây dựng là gì thì nội dung này chúng ta sẽ có câu trả lời. Luật xây dựng 2014 quy định: Công trình xây dựng phải được giám sát chất lượng, tiến độ, an toàn lao động… trong quá trình thi công. 

Liên hệ trang chủ dịch vụ xaydungquangphuc.com để nhận thông tin chi tiết

Đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, Nhà nước khuyến khích cần thực hiện giám sát thi công xây dựng. Công tác giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

  • Được thực hiện xuyên suốt quá trình thi công từ khi bắt đầu khởi công xây dựng, trong suốt thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình, phần công trình
  • Giám sát thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng thi công xây dựng
  • Trung thực, khách quan, không vụ lợi để tránh tổn thất

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình được lựa chọn phải có đề xuất giải pháp giám sát, quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường… cụ thể.

Tổng kết

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng. Thực hiện thành công nhiều dự án lớn, đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp bạn trong quy trình giám sát thi công xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *