Làm thế nào để thuê một dịch vụ xây dựng Bình Dương

Một trong những thách thức bạn có thể gặp phải khi tìm kiếm dịch vụ xây dựng Bình Dương là có rất nhiều công ty để bạn lựa chọn. Tương tự như các khách hàng khác, bạn có thể sẽ bối rối và chọn sai công ty. Phần trích này nêu chi tiết các tiêu chí giúp bạn khi thuê dịch vụ xây dựng Bình Dương . Lý tưởng nhất là nó đưa ra một số câu hỏi phỏng vấn mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra các dịch vụ xây dựng Bình Dương khác nhau trên thị trường. 

Bạn có phải là nhà thầu đã đăng ký không? 

Quy tắc chung là làm việc với các nhà thầu đã đăng ký. Các nhà thầu đã đăng ký trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo họ có các kỹ năng và thiết bị cần thiết để tiến hành các công việc xây dựng. Bên cạnh đó, họ được đào tạo thường xuyên để làm quen với những thay đổi trong quy chuẩn xây dựng và đảm bảo họ hiểu các quy định về an toàn. Cuối cùng, hầu hết các nhà thầu đều có tư cách thành viên của hiệp hội nhà thầu chuyên nghiệp. Các hiệp hội này đánh giá hiệu suất của các thành viên của họ dựa trên các tranh chấp của khách hàng. Do đó, thật dễ dàng để biết liệu một nhà thầu có bị cáo buộc về hành vi thiếu chuyên nghiệp trong quá khứ hay không. Bên cạnh đó, các hiệp hội giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên và khách hàng của họ.  

website : https://binhduongconstruction.com/

Bạn có thể giới thiệu cho một số khách hàng trước đây của bạn không? 

Nhà thầu nên giới thiệu bạn với một số khách hàng của họ hoặc đưa bạn đi thăm quan địa điểm. Nó giúp bạn xác định chuyên môn của nhà thầu. Ví dụ, một số dịch vụ xây dựng Bình Dương liên quan đến xây dựng hồ bơi trong khi những dịch vụ khác giải quyết việc phá dỡ, xây dựng thương mại hoặc nhà ở. Tốt nhất là bạn nên giao dịch với một công ty chuyên xây dựng cấu trúc mà bạn ưa thích. Nó đảm bảo rằng nhân viên công ty hiểu mọi khía cạnh của dự án của bạn. 

Bạn có loại bảo hiểm nào? 

Dịch vụ xây dựng Bình Dương nên nêu chi tiết loại bảo hiểm mà họ có. Thông thường, công ty nên bảo hiểm lực lượng lao động của họ bằng bảo hiểm bồi thường cho người lao động để bảo vệ khách hàng khỏi những bộ quần áo thương tích cá nhân trong trường hợp xảy ra tai nạn tại công trường. Công ty cũng nên có bảo hiểm trách nhiệm chung để bảo hiểm cho các thương tích và thiệt hại tài sản của bên thứ ba. Cuối cùng, tất cả các máy móc và thiết bị của nhà máy phải có bảo hiểm đầy đủ.  

Tổng kết

Hãy truy cập trang web của chúng tôi để xem chúng tôi có thể phục vụ như thế nào và hãy nhớ theo dõi chúng tôi trên Facebook .

Khi thuê một dịch vụ xây dựng Bình Dương , hãy hỏi về đăng ký công ty, yêu cầu giới thiệu, kiểm tra bảo hiểm của công ty và hỏi về các dịch vụ bổ sung có sẵn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *