Vai trò của quản lý dự án trong ngành xây dựng

Quản lý dự án có vai trò rất quan trọng trong ngành xây dựng. Công việc này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tiến độ thực hiện dự án. Dưới đây là một số vai trò cơ bản của quản lý dự án:Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt.

Đánh giá tình trạng quá trình thực hiện, đảm bảo dự án đang được triển khai đúng kế hoạch.

Trợ giúp trong công việc tạo, xem xét và đánh giá các chỉ tiêu khi lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Giúp nhà thầu kiểm tra và báo cáo các vấn đề về nhân sự và thiết bị.

Theo dõi tiến độ và đánh giá tình trạng hoàn thiện của dự án.

Báo cáo những sai sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện công trình và đưa ra những yêu cầu về biện pháp khắc phục.

Báo cáo tình hình theo yêu cầu và đưa ra những chính sách đảm bảo chất lượng dự án đúng theo mục tiêu đã đề xuất.

Công việc thường làm

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thường làm những việc làm cơ bản sau :

  • Quản lý về phạm vi, kế hoạch, khối lượng công việc; chất lượng dự án đầu tư xây dựng và tiến độ gia hạn dự án đầu tư xây dựng.
  • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  • Quản lý an toàn trong khi thi công xây dựng, bảo vệ môi trường trong xây dựng, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng xây dựng và quản lý rủi ro.
  • Quản lý hệ thống thông tin công trình, hồ sơ quản lý dự án đầu tư xây dựng, các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật xây dựng và các luật liên quan.

Phương pháp quản lý dự án xây dựng 

Trong thời đại phát triển hội nhập đất nước công nghiệp hóa –  hiện đại hóa như hiện nay thì phát triển quy mô các công trình xây dựng là điều quan trọng. Việc các dự án xây dựng ngày càng tăng lên về quy mô cũng như số lượng khiến nhiều công việc quản lý dự án xây dựng gặp nhiều khó khăn và phức tạp.

  • Người quản lý dự án cần phải ghi chép, phân tích và rút kinh nghiệm từng giai đoạn. 

Quá trình ghi chép thông tin và phân tích lại thông tin từng giai đoạn là một trong những việc rất quan trọng của một người quản lý dự án xây dựng. Cần phải có sự tỉ mỉ và chu đáo để nắm bắt được thông tin rút kinh nghiệm để hoàn thành dự án đảm bảo thời gian và chất lượng.

  • Quan tâm sát sao đến các thành viên trong nhóm cũng như người đứng đầu mỗi bộ phận

Nắm chắc được bao quát công việc từng bộ phận trong dự án người quản lý cần phải quan tâm và kiểm tra sát sao các bộ phận thông qua người đứng đầu hoặc cụ thể từng cá nhân để nắm rõ được thông số cũng như tiến độ và chất lượng quá trình hoạt động.

Tổng kết

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về quản lý dự án xây dựng. Nếu bạn cần tư vấn về phần mềm hỗ trợ quản lý dự án hoặc các phần mềm quản trị chuyên biệt khác thì hãy liên hệ ngay với Fastdo theo thông tin trên trang xaydungquangphuc.com .