Nhìn chung, mỗi loại không gian trải thảm trải sàn Bình Dương đặc biệt là dạng thảm trải nhà mùa đông có nhiều công dụng hữu ích ngoài chức năng trang trí. Và người dùng sẽ là người quyết định lựa chọn thảm với màu sắc, hình dạng phù hợp, độ dày, tính năng và đặc trưng riêng nhưng chắc chắn sẽ luôn cân nhắc sự hài hòa của rất nhiều yếu tố từ nhu cầu, tài chính tới không gian.